Kalk / zuur minnende planten

Kalk / zuur minnende planten

Kalkhoudende grond of zure grond

De zuurtegraad (pH) van de bodem is één van de factoren die bepalend zijn voor de bodemvruchtbaarheid. De zuurtegraad beïnvloedt de opname van voedingselementen via de wortels, bepaalt mede de grondstructuur en is van levensbelang voor een gevarieerd en actief bodemleven. Men spreekt van een zure bodem wanneer de pH lager is dan 7 en van een kalkhoudende bodem bij een pH boven 7. De pH van de bodem hangt af van verschillende factoren, zoals de minerale samenstelling van de grond, de mate van humusvorming uit afgestorven plantmateriaal, omzettings- en uitspoeling processen van minerale zouten, het gebruik van chemische meststoffen, de invloed van zure regen, de werking van de seizoenen, etc. Het kan ook van het enen op het andere moment variëren. Bij een meting is het een moment opname.

De optimale zuurtegraad is afhankelijk van de plantensoort en van de grondsoort. Daarom is het belangrijk te weten wat de zuurtegraad van uw grond is. Deze informatie vertelt u namelijk welke planten het best gedijen in uw tuin en wat u moet doen om een bepaalde plant in uw tuin ideaal te laten groeien. Zandgronden hebben vaak een lager pH dan zwaardere (klei)gronden. Daarom is kleigrond vaak ook voedingsrijker, omdat de voedingsstoffen beter opgenomen kunnen worden. Om te voorkomen dat de grond verzuurd is het goed om plantresten, organisch materiaal altijd te laten liggen. Dit zorgt ervoor dat verzuring wordt tegengegaan.

Wat zijn zuur- en kalk minnende planten?

De meeste planten in onze siertuin vragen een zwak zure tot neutrale grond (pH 6.5-7). Uitzondering zijn de zuur minnende planten, zoals de rododendron en azalea, die een zuurdere grond vragen (pH 4.5-6) en de kalk minnende planten zoals lavendel vragen (pH hoger dan 7). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest bekende van deze twee groepen.

Kalk minnend (pH > 7) planten Zuur minnend (pH 4.5-6)
Aucuba japonica Azalea
Buddleja (vlinderstruik) Calluna (hei planten)
Buxus Camellia
Clematis Corylopsis
Gazon (gras) Enkianthus campanulatus
Groente planten Erica carnea (hei planten)
Helleborus (kerstroos) Gaultheria (bergthee)
Hypericum (hertshooi) Hamamelis (toverhazelaar)
Lavendel Hydrangea (blauwe hortensia)
Perovskia Magnolia soulangeana
Philadelphus (boerenjasmijn) Kalmia latifolia
Rosmarinus (rozemarijn) Pernettya mucronata
Salvia (salie) Pieris
Syringa (sering) Rhododendron
Taxus Skimmia
Vitis (druif) Trillium gradiflorum
Wisteria (blauwe regen) Vaccinium (bosbes)
de meeste rozen de meeste coniferen

Kalk minnende planten

In een waar de grond te zuur is ontstaat vaak mos. Gras groeit immers niet op een te zure bodem, mos wel. Dus krijgt mos de overhand in het gazon. Dit mos kan met verticuteren eruit gehaald worden. Door het strooien van lavameel of kalk wordt de zuurgraad weer verhoogd en zal het gras beter gaan groeien en is er geen kans meer voor mos. Het beste kan lavameel gestrooid worden voor een zeer goede opneembarheid van de kalk. ‘Gewone’kalk  in het najaar, de winter of het vroege voorjaar strooien.

 

Volg ons op instagram @Tuincentrumgooiker